Nhận trẻ từ 14 tháng đến 5 tuổi – Dạy theo phương pháp tích hợp.

Chương trình Anh Văn Mẫu Giáo từ 3 – 6 tuổi.

GIÁO TRÌNH TINY TALK – ĐẠI HỌC OXFORD

 • Smart kid – SK1 – 5 tháng
 • Giáo viên Việt Nam
 • Chi phí: 65 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h45 – 11h45 AM; 15H15 – 17H15 PM)

 • Smart kid – SK2 – 5 tháng
 • Giáo viên Việt Nam
 • Chi phí: 65 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h45 – 11h45 AM; 15H15 – 17H15 PM)

 • Smart kid – SK3 – 5 tháng
 • Giáo viên Việt Nam
 • Chi phí: 65 USD (10 tuần)
 • Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật (7h30 – 9h30 AM; 9h45 – 11h45 AM; 15H15 – 17H15 PM)

ASIE – Nơi tạo cho bạn một nghề nghiệp vững chắc.

ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HỌC