ANH NGỮ CHO THIẾU NIÊN
  07:59:00 20/01/2014

  Giới thiệu khóa học

  Xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chắc từ cấp độ Starters, Movers, Flyers, Ket, Pet, Toefl. 

  Rèn luyệnn khả năng tiếng Anh cho học sinh chuyên ngữ và học sinh phổ thông. 

  Cung cấp kiến thức hoàn chỉnh, xây dựng năng lực tiếng Anh cho nghề nghiệp tương lai và du học.

  1
Mã HTML
Mã HTML

Thống kê truy cập

Hôm nay: 1
Tháng : 1
Năm : 1